Uvjeti korištenja

PRIJE KORIŠTENJA OVE MREŽNE STRANICE PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE KORIŠTENJA

Ovi Uvjeti korištenja opisuju odredbe i uvjete koji se primjenjuju na korištenje bilo koje mrežne stranice kojom upravlja Biogen Pharma d.o.o. („Biogen“). Korištenjem ove mrežne stranice potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete korištenja. Ako ne prihvaćate sve navedene uvjete, nemojte koristiti ovu mrežnu stranicu.

Biogen može u bilo kojem trenutku izmijeniti ovu mrežnu stranicu, kao i pravila i propise kojima se uređuje njeno korištenje. Te će izmjene biti objavljene na mrežnoj stranici, stoga prilikom njezina korištenja provjerite ima li objavljenih izmjena. Ako nastavite s korištenjem mrežne stranice nakon objavljivanja takvih izmjena, smatrat će se da ste prihvatili te izmjene.

OVA MREŽNA STRANICA NE PRUŽA ZDRAVSTVENE ILI PROFESIONALNE USLUGE I SAVJETE I NAMIJENJENA JE ISKLJUČIVO ODRASLIM KORISNICIMA U EUROPI

Sadržaj naveden na ovoj mrežnoj stranici služi kao izvor općih informacija o temi koja se obrađuje, no informacije se navode isključivo onakve kakve jesu i sukladno njihovoj dostupnosti, kako je navedeno u ovim Uvjetima korištenja. Preporučuje se da ovdje navedene informacije potvrdite u drugim izvorima i da ih pažljivo pregledate sa svojim zdravstvenim radnikom. Biogen ne pruža zdravstvene ili slične profesionalne usluge ili savjete putem ove mrežne stranice, a informacije navedene na njoj nisu predviđene kao zamjena za zdravstvene savjete liječnika. Ako trebate ili želite takve usluge ili savjete, obratite se zdravstvenom radniku. Činjenica da je Biogen objavio određeni sadržaj ne smije se tumačiti kao da Biogen podržava stavove koji su u njemu izneseni niti da jamči ili garantira za bilo koju strategiju, preporuku, liječenje, djelovanje ili primjenu lijeka ili pripravka koje navodi autor tog sadržaja.

Korištenjem ove mrežne stranice potvrđujete da imate najmanje 18 godina.

OPSEG UPORABE

Biogen Vas poziva da pregledate, koristite i preuzmete jedan primjerak ove mrežne stranice za vlastite informativne i nekomercijalne svrhe. Osim ako nije drugačije navedeno na ovoj mrežnoj stranici, nijedan dio sadržaja ili softvera na ovoj mrežnoj stranici ne smije se kopirati, preuzimati ni pohranjivati u sustav za dohvaćanje za bilo koju drugu svrhu niti se smije ponovno distribuirati za bilo koju svrhu bez izričitog pismenog dopuštenja društva Biogen. Upoznati ste s činjenicom da Biogen može prekinuti, promijeniti ili ograničiti Vaše korištenje ove mrežne stranice zbog bilo kojeg razloga, a da Vas o tome prethodno ne obavijesti.

BEZ JAMSTAVA

Sve informacije na ovoj mrežnoj stranici navode se onakve kakve jesu i sukladno njihovoj dostupnosti, bez bilo kakvih jamstava, bilo izričitih ili pretpostavljenih, uključujući, između ostaloga, pretpostavljena jamstva utrživosti, prikladnosti za određenu namjenu, točnosti i nekršenja prava. Biogen ne jamči za točnost, cjelovitost, aktualnost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja koji je dostupan putem ove mrežne stranice. Vaša je odgovornost da potvrdite određene informacije prije nego što se oslonite na njih. Ovom mrežnom stranicom i sadržajem koji se na njoj nalazi služite se na vlastitu odgovornost. Biogen ne tvrdi niti jamči da će korištenje ove mrežne stranice biti neometano ili bez pogrešaka. Vaša je odgovornost da poduzmete sve potrebne mjere opreza kojima se osigurava da sadržaj preuzet s ove mrežne stranice ne sadrži viruse. Prethodno navedeni izuzeci možda neće biti primjenjivi u područjima u kojima se određena pretpostavljena jamstva ne smiju izuzeti.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI; BEZ OBVEZE AŽURIRANJA

Ovom mrežnom stranicom i sadržajem koji se na njoj nalazi služite se na vlastitu odgovornost. Biogen se izričito odriče bilo kakve odgovornosti, bilo na temelju ugovora,  izvanugovorne odgovornosti za štetu, objektivne ili neke druge vrste odgovornosti, za bilo koju izravnu, neizravnu, nenamjernu, posljedičnu ili posebnu štetu koja je proizašla iz pristupa ili korištenja ove mrežne stranice ili je na bilo koji način povezana s pristupom ovoj stranici ili njezinim korištenjem, čak i ako je Biogen bio upoznat s mogućnošću nastanka takve štete, uključujući, između ostaloga, oslanjanje bilo koje strane na bilo koji sadržaj preuzet putem ove mrežne stranice, kao i za štetu povezanu s pogreškama ili propustima u informacijama ili zakašnjelim prijenosom informacija korisniku ili od njega, prekidima u telekomunikacijskim vezama s mrežnom stranicom ili virusima, bilo da su one u cijelosti ili djelomično uzrokovane nemarom, višom silom, prekidom telekomunikacijske veze, krađom, uništavanjem ili neovlaštenim pristupom mrežnoj stranici ili s njom povezanim informacijama ili programima.

Biogen ne jamči da funkcije na ovoj mrežnoj stranici ne sadrže računalne viruse ili druge štetne sastavnice. Iako se sadržaj ove mrežne stranice povremeno ažurira, Biogen nije dužan ažurirati informacije na ovoj mrežnoj stranici i nije odgovoran za neažuriranje tih informacija. Biogen ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost za točnost, cjelovitost, pouzdanost ili korisnost informacija koje su iznesene ili dostupne putem ove mrežne stranice. Vaša je odgovornost da potvrdite određene informacije prije nego što se oslonite na njih.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sav sadržaj ove mrežne stranice zaštićen je zakonima o autorskim pravima Švicarske i SAD-a te inozemnim zakonima o autorskim pravima. Bez našeg prethodnog pismenog dopuštenja ne smijete kopirati, mijenjati, postavljati, preuzimati, objavljivati, prenositi, ponovno objavljivati ili distribuirati bilo koji dio sadržaja, uključujući, između ostaloga, kôd sadržan na ovoj mrežnoj stranici, osim za vlastite osobne, nekomercijalne svrhe. Osim u slučajevima opisanima u prethodnoj rečenici, nijedan dio ove mrežne stranice ne smije se tumačiti kao ustupanje licencije ili drugih prava u okviru bilo kojeg patenta, žiga, autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva društva Biogen ili bilo koje treće strane. Neovlaštena uporaba bilo kojeg žiga, uslužnog žiga ili logotipa društva Biogen može predstavljati povredu švicarskih zakona o žigu.

POVEZNICE

Ova mrežna stranica može sadržavati poveznice na mrežne stranice kojima upravljaju druge strane. Povezane mrežne stranice nisu pod kontrolom društva Biogen i Biogen nije odgovoran za sadržaj dostupan na bilo kojoj drugoj mrežnoj stranici koja je povezana s ovom mrežnom stranicom. Takve poveznice ne podrazumijevaju da Biogen podupire materijale na bilo kojoj drugoj mrežnoj stranici i Biogen se odriče bilo kakve odgovornosti u svezi s pristupom takvim povezanim mrežnim stranicama. Biogen pruža poveznice na druge internetske stranice kao pogodnost za korisnike, a Vi sami snosite odgovornost za pristup bilo kojim drugim mrežnim stranicama povezanima s ovom mrežnom stranicom.

Osim ako nije drugačije određeno pisanim ugovorom između Vas i društva Biogen, dužni ste pridržavati se politike društva Biogen koja se odnosi na poveznice, a prema kojoj: (i) bilo koja poveznica na ovu mrežnu stranicu mora biti poveznica u obliku teksta koja je jasno naznačena kao „mrežna stranica društva Biogen“; (ii) izgled, položaj i druga obilježja poveznice ne smiju oštetiti ili umanjiti dobronamjernost koja se veže uz ime i žigove društva Biogen; (iii) poveznica mora voditi na početnu stranicu (npr. www.biogen.com), a ne na druge dijelove ove mrežne stranice; (iv) izgled, položaj i druga obilježja poveznice ne smiju odavati lažan dojam da Vaša organizacija ili pravni subjekt djeluje pod pokroviteljstvom društva Biogen ili da je pridružena društvu Biogen ili povezana s njim; (v) kada korisnik odabere poveznicu, ona mora prikazivati mrežnu stranicu preko cijelog zaslona, a ne u „okviru“ na stranici s poveznicom; te (vi) Biogen zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku povuče suglasnost za poveznicu.

LOKACIJA I MJERODAVNO PRAVO

Ovom mrežnom stranicom upravlja Biogen Pharma d.o.o., a njezino korištenje podliježe hrvatskim zakonima. Biogen ne tvrdi da je sadržaj objavljen na ovoj mrežnoj stranici točan u bilo kojem području izvan Hrvatske, stoga korisnici izvan Hrvatske pristupaju ovoj mrežnoj stranici na vlastitu odgovornost. Oni koji se odluče pristupiti mrežnoj stranici društva Biogen s nekog drugog područja čine to na vlastitu inicijativu i odgovorni su za osiguravanje sukladnosti s primjenjivim lokalnim zakonima.

ODVOJIVOST ODREDABA

Ako bilo koji nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja nevaljana ili neprovediva, ostale odredbe ovih uvjeta korištenja ostaju na snazi. Bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja za koju se utvrdi da je samo u određenom dijelu ili mjeri nevaljana ili neprovediva ostaje na snazi u mjeri u kojoj se ne smatra nevaljanom ili neprovedivom. Strane su nadalje suglasne da će takve nevaljane ili neprovedive odredbe ovih Uvjeta korištenja zamijeniti valjanim i provedivim odredbama kojima će se u najvećoj mogućoj mjeri postići ekonomske, poslovne i druge svrhe takvih nevaljanih ili neprovedivih odredaba.

POVREDE I DODATNE POLITIKE

Biogen zadržava pravo da traži bilo kakvo rješenje utemeljeno na pravu ili pravičnosti za kršenja pravila i propisa utvrđenih na ovoj mrežnoj stranici, uključujući pravo na blokiranje pristupa ovoj mrežnoj stranici s određene mrežne adrese.

PITANJA

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Uvjetima korištenja, obratite nam se na:

Biogen Pharma d.o.o.
Savska cesta 32
10000 Zagreb
Hrvatska

Biogen-239812 | Datum pripreme: svibanj 2024.