Odgovornost

Program tvrtke Biogen za dodjelu bespovratnih sredstava

Kao tvrtka predana globalnoj strategiji potpora i donacija, Biogen kroz različite programe i inicijative nastoji potaknuti znanstvene inovacije, odgovoriti na neispunjene potrebe bolesnika te unaprijediti medicinsko obrazovanje i poboljšati znanje o određenim bolestima.

Bespovratna sredstva novčana su potpora koja se dodjeljuje organizaciji koja ispunjava zadane uvjete kao pomoć u provođenju određenog, vremenski ograničenog projekta ili programa s jasno definiranim ciljevima, koji ne donosi nikakvu materijalnu korist tvrtki Biogen.

U nastavku su navedene informacije o programu tvrtke Biogen za dodjelu bespovratnih sredstava.

Vrste bespovratnih sredstava
 • Medicinska edukacija - Novčana potpora dodjeljuje se ustanovi ili organizaciji koja ispunjava zadane uvjete radi provođenja neovisnih medicinskih edukativnih aktivnosti namijenjenih zdravstvenim radnicima i istraživačima. Medicinska edukacija ne mora nužno biti akreditirana.
 • Edukacija bolesnika - Novčana potpora dodjeljuje se ustanovi ili organizaciji koja ispunjava zadane uvjete radi provođenja edukativnih aktivnosti namijenjenih bolesnicima ili njegovateljima. Ti programi ne smiju biti promidžbene prirode.
 • Stipendije - Novčana potpora za programe specijalizacije koje nude medicinski fakulteti, akademski medicinski centri, sveučilišne bolnice ili druge zdravstvene organizacije, a koji su namijenjeni unaprjeđenju edukativnih i istraživačkih aktivnosti njihovih stalnih zaposlenika i gostujućih znanstvenika.
 • Infrastruktura - Novčana potpora za modernizaciju infrastrukture (npr. prostora, opreme, uključujući fizičku opremu i računalnu/softversku opremu) namijenjena zdravstvenim organizacijama ili ustanovama kad to dopuštaju lokalni propisi. Zahtjevi za dodjelu ove vrste bespovratnih sredstava moraju imati više izvora financiranja, uključujući najmanje još jednu farmaceutsku/biotehnološku tvrtku uz Biogen.
 • Općenamjenska bespovratna sredstva - Novčana potpora za provođenje programa ili projekta koji se ne može svrstati ni u jednu od prethodno definiranih kategorija.

Dodjela bespovratnih sredstava zdravstvenim radnicima radi sudjelovanja na kongresima i drugim edukativnim skupovima nije obuhvaćena programom tvrtke Biogen za dodjelu bespovratnih sredstava.

Uvjeti za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava i kriteriji koje mora zadovoljavati organizacija koja podnosi zahtjev
 • Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava mora biti samoinicijativan
 • Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava ne smije donositi materijalnu korist tvrtke Biogen
 • Potpora se dodjeljuje samo organizacijama osnovanima u skladu sa zakonom i ne može se dodijeliti pojedincima
 • Organizacija koja podnosi zahtjev mora biti registrirana dulje od 2 godine
 • Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se za budući projekt ili program
 • Traženi iznos mora odgovarati stvarnoj i poštenoj tržišnoj vrijednosti predloženih aktivnosti
 • Prednost se daje zahtjevima koji uz financiranje tvrtke Biogen uključuju i financiranje drugih farmaceutskih/biotehnoloških tvrtki (npr. više izvora financiranja)
 • Organizacija koja podnosi zahtjev mora za sve prethodne aktivnosti koje je financirao Biogen potvrditi primitak sredstava i dokazati kako su se ta sredstva iskoristila

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava i organizacija koja ga podnosi moraju biti potpuno usklađeni sa svim regionalnim i lokalnim kodeksima, zakonima i propisima primjenjivima na farmaceutsku industriju, uključujući, između ostaloga, zakone i propise koji se odnose na sprječavanje korupcije, transparentnost i zaštitu osobnih podataka.

Biogen ne smije organizaciji koja podnosi zahtjev pružiti nikakav značajan doprinos ili pomoć u pripremanju ili podnošenju zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Biogen zadržava pravo da odbije bilo koji zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava koji ne zadovoljava zadane uvjete i kriterije.

Biogen može u bilo kojem trenutku izmijeniti uvjete i kriterije programa za dodjelu bespovratnih sredstava.

Dodatne informacije

Posjetite mrežnu stranicu o globalnom programu tvrtke Biogen za dodjelu potpora i donacija ako želite saznati više o ovom programu, uključujući:

 • područja od interesa za Biogen
 • podnošenje zahtjeva i postupak odlučivanja
 • uvjete i kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava
 • resurse za podnositelje zahtjeva
Kako se prijaviti

Kliknite ovdje za pristup portalu tvrtke Biogen za dodjelu potpora i donacija. Prijavite se na portal putem postojećeg korisničkog računa ili otvorite novi račun odabirom opcije „Novi korisnik?“.

Imajte na umu da svi podneseni zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava moraju biti na engleskom jeziku.

Za dodatnu pomoć obratite nam se na adresu e-pošte grantsandgiving@biogen.com.

Biogen-239807 | Datum pripreme: svibanj 2024.