Lijekovi

Lijekovi koji imaju rješenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj

U nastavku možete vidjeti sažetke opisa svojstava lijeka i upute o lijeku:

AvonexTM (interferon beta-1a)

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku AVONEXTM.

FampyraTM (fampridin)*

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku FAMPYRATM.

* lijek dostupan, ali nije na Listi lijekova HZZO-a.

PlegridyTM (peginterferon beta-1a)

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku PLEGRIDYTM.

SkyclarysTM (omaveloksolon)*

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku SKYCLARYSTM.

*lijek trenutno nije dostupan

SpinrazaTM (nusinersen)

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku SPINRAZATM.

TecfideraTM (dimetilfumarat)

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku TECFIDERATM.

TysabriTM (natalizumab)

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku TYSABRITM.

VumerityTM (diroksimelfumarat)*

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku VUMERITYTM.

* lijek trenutno nije dostupan

Biogen-239810 | Datum pripreme: svibanj 2024.