Alzheimerova bolest

Kao jedna od vodećih svjetskih organizacija za istraživanje i razvoj u području neurologije, Biogen istražuje inovativne pristupe u liječenju neurodegenerativnih stanja kao što je Alzheimerova bolest.

Trenutno ne postoje terapije koje bi spriječile, odgodile ili zaustavile progresiju ove bolesti.

Alzheimerova bolest progresivna je neurološka bolest koja narušava sposobnost razmišljanja i samostalnost milijuna ljudi diljem svijeta.1 Danas više od 40 milijuna ljudi u svijetu živi s Alzheimerovom bolešću i srodnim vrstama demencije, a taj broj ubrzano raste.2

Ova bolest ne samo da značajno utječe na kvalitetu života, već je i jedan od vodećih uzroka smrti.

Alzheimerova se bolest obično dijagnosticira osobama u dobi od 65 ili više godina, no jedva primjetne neurološke promjene povezane s tom bolešću javljaju se godinama, pa čak i desetljećima prije pojave simptoma.2

Posvećenost bolesnicima i inovativnim znanstvenim istraživanjima kojima je cilj pobijediti neurološke bolesti glavni su pokretači našeg rada na unaprjeđenju istraživanja i liječenja Alzheimerove bolesti. Biogen nastoji odgovoriti na neispunjene potrebe osoba koje boluju od ove razorne bolesti, uz poseban naglasak na ranu fazu bolesti.

Saznajte više o lijekovima koje trenutno razvijamo za liječenje Alzheimerove bolesti.

 

  1. World Health Organization. Dementia. Dostupno na: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia.
    Zadnji pristup: travanj 2019.
  2. Alzheimer’s Society. Who gets Alzheimer's disease? Dostupno na: www.alzheimers.org.uk/about-dementia/types-dementia/who-gets-alzheimers-disease#content-start.
    Zadnji pristup: travanj 2019.